9 april: Webinar Variawet

Wanneer: Vrijdag 9 april
Aanvang 9.30 uur tot uiterlijk 11.00 uur
Hoe: Digitaal via Teams
 

> Zie hier de PowerPoint van de ochtend 


Meer informatie 
Op basis van signalen vanuit het veld (onderwijs, jeugdhulp, ATA, leerplicht) én de onderwijsinspectie organiseren we in samenwerking met de onderwijsinspectie een webinar over de Variawet. Gelijk aan de webinar zorgplicht in augustus 2020 kun je bij aanmelding je vragen insturen zodat daar in de voorbereiding rekening mee kan worden gehouden.
De webinar zal worden verzorgd door de contactinspecteur van het SWV: drs. J.W.T. (Jan Willem) Maijvis, samen met een collega.
 
De maatwerkregeling geldt vanaf 1 augustus 2018 voor primair en voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar. Voorheen kreeg een gedeelte van deze leerlingen vrijstelling van onderwijs en gingen zij dus (tijdelijk) niet naar school (Leerplichtwet 1969). Omdat deze leerlingen wel baat hebben bij onderwijs, is het door een wijziging in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs sinds 1 augustus 2018 mogelijk om hun maatwerk in onderwijstijd te bieden.
 
Het afwijken van de verplichte onderwijstijd is een mogelijkheid om extra ondersteuning aan de leerling te bieden. Zo kan de school er optimaal aan werken dat de leerling ondanks de lichamelijke en/of psychische problemen de onderwijsdoelen en de vooraf bepaalde uitstroombestemming behaalt.
Zie voor meer informatie de website van de onderwijsinspectie