25 maart: Onderwijsnetwerk

Wat: Digitaal OnderwijsNetWerk  
Wanneer: 25 maart 2021 Start 09:00 tot 12:00
Hoe: Digitaal

 

  
Sprekers
Het ONW bestaat uit twee lezingen gecombineerd met uitwisseling in kleine groepen:
 
Mariska Venema en Conny Boendermaker van Hogeschool Windesheim over  de inventarisatiestudie van de stedelijke taalaanpak in Almere. Het onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een uitvoeringsagenda. Ter voorbereiding kun je de factsheet en het rapport bekijken.
 
Noëlle Pameijer geeft dit schooljaar een lezingenreeks over Handelings Gericht SAMEN Werken. De lezing op het OnderwijsNetWerk focust zich op leerlingbetrokkenheid, zonder overlap met eerdere bijeenkomsten HGSW. Wil je je alvast voorbereiden op dit onderdeel over leerling-betrokkenheid en gesprekken met kinderen? Lees dan dit artikel met filmpje.
 
Praktisch
Alle relevante informatie (digitale link, stukken, PowerPoint) vind je hier.. Als je je al eerder hebt opgegeven (die mogelijkheid was er in het evaluatieformulier van de tweede HGSW-bijeenkomst in de wijk/VO in januari of februari) hoeft dat niet nogmaals. Als je twijfelt of je dit al gedaan hebt, doe het dan voor de zekerheid nogmaals.