18 februari herhaling werken met Indigo

Met ingang van 26 oktober 2020 werkt het SWV PO en VO Almere voor het aanvragen van ‘Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/SO en Toelaatbaarheidsverklaringen PRO en VSO ’ met de TLV-module in het programma INDIGO. Scholen kunnen via het beveiligde platform aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen SBO of so of PrO of VSO versturen naar ons samenwerkingsverband.  Gedurende het hele aanvraagtraject worden de scholen op de hoogte gebracht van de voortgang. Het is niet meer nodig om privacygevoelige gegevens via e-mail uit te wisselen.
 
Donderdag 18 februari vindt van 10-11 uur een herhaling van de Webinar WERKEN MET INDIGO
door Jan Hendrik Hooghiemstra plaats, die vorig jaar op 5 november 2020 is gegeven.  
U kunt zich opgegeven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar
toeleiding@passendonderwijs-almere.nl
U ontvangt daarna een TEAMS uitnodiging voor deze bijeenkomst.
 
Wil je een account aanvragen voor deze beveiligde omgeving, stuur dan een mail naar accountindigo@passendonderwijs-almere.nl
De link voor INDIGO is https://swvweb.nl/indigo/login