Leerling met een beperking

Op deze pagina komt binnenkort meer informatie over de volgende groepen kinderen:
- kinderenmet een lichamelijke beperking
- Zeer moeilijk lerende kinderen (ZML)
- Kinderen  met syndroom van down
- Kinderen met een meervoudige beperking