Verzuim

Stappenplan verzuim  bij (on)geoorloofd verzuim

Actietafel Thuiszitters Almere:
Passend onderwijs Almere streeft naar het voorkomen van het onnodig thuiszitten van leerlingen. Om dit doel te behalen maken wij sinds 15 mei 2017 gebruik van een overlegvorm: ‘actietafel thuiszitters Almere’. Dit houdt in dat we samen met  het team Leerplicht en de brandpuntfunctionaris  het overleg voeren om het thuiszittende kind weer zo snel mogelijk te helpen aan onderwijs dat aansluit bij de behoefte.
Ouders, leerling en school  en indien wenselijk andere partijen  zijn aanwezig bij het overleg.  Voorwaarde is  dat  de leerling besproken is in het  zorg- of ondersteuningsteam van de school  (ZAT/CvB) . Dit geldt  niet als een leerling niet ingeschreven staat bij een  school .