Toolkit Handelings Gericht Samen Werken (HGSW)

Toolkit Handelings Gericht Samen Werken (HGSW)
 

Handelings Gericht Werken (HGW) of de variant van Passend Onderwijs Almere Handelings Gericht samen Werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen


Materialen

Checklist voor ouder en kind met stappen multidisciplinair overleg (MDO)
Formulier gespreksverslag in drie cirkels + visuals
Poster HGW werken aan schoolsucces 
Speciale gesprekken: 10 aandachtspunten voor ouders 
7 uitgangspunten Handelings Gericht Samen Werken 

Werkbladen voor in de wijk
Werkblad 1: Dezelfde taal spreken en begrijpen
Werkblad 4: formuleren van actiepunten voor een werkplan of een jaarplan wijk  

Bijeenkomsten
Bijeenkomst 13-10-2022
Multidisciplinair of interdisciplinair samenwerken 
Terugkoppeling deelnemers post-its
PowerPoint bijeenkomst

Bijeenkomsten Noëlle Pameijer schooljaar 2021-2022