Toolkit Handelings Gericht Samen Werken (HGSW)

Toolkit Handelings Gericht Samen Werken (HGSW)


Deze Toolkit is bedoeld voor professionals in onderwijs,  jeugdzorg en jeugdhulp. Het bevat informatie uit bijeenkomsten (ppt’s, terugblikken), materialen HgSW (PO en VO), artikelen en werkbladen voor de wijkteams (uit bijeenkomsten).
HandelingsGericht Werken (HGW) of de variant van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere en Jeugdzorg, jeugdhulp Almere:  Handelingsgericht samen Werken(HgSW)  is een systematische, cyclische manier van werken, waarbij het aanbod en de ondersteuning in onderwijs en opvoeding afgestemd zijn op de behoeften van de leerlingen, ouders (gezin), de school en de leerkrachten.
De meeste documenten zijn gelijk voor het PO en VO. In andere gevallen staat de doelgroep in de document titel aangegeven.

Materialen HgSW   
Materialen voor in de wijk  
Bijeenkomsten 22-23
13-10-2022 'Interprofessioneel samenwerken: HGSW als leidraad’   
Naslag