Jonge kind/VVE

Overgang naar andere school

Proces Overstappen: wanneer een leerling instroomt in het onderwijs, wisselt van school of wisselt van vorm van onderwijs

Factsheet van jeugdhulpsetting naar school
Factsheet 4 jaar route naar onderwijs

Overgang van voor- naar vroegschool

  • Het Protocol Overgang Voorschool naar Vroegschool (2019-2022) is een uitwerking van de afspraken die de kinderopvang, het basisonderwijs en de gemeente Almere samen hebben gemaakt om de overgang van de peuter naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • 3 1/2 en dan?: welke stappen nemen ouders om hun kind van 3 1/2 jaar bij een school aan te melden? 

VVE

  • Zie voor o.a. het protocol voor- en naar vroegschool, handleiding Peuterestafette en de Entza Zorgmap de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van de gemeente Almere  
Andere links: