Veelstemming koor

Vijf jaar geleden werd de Wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het wordt nu dus tijd om de balans op te maken, zo is het ook in de politiek en met het onderwijsveld afgesproken. Er lopen meerdere evaluatie-onderzoeken en tegen de zomer van 2020 moeten er spijkers met koppen worden geslagen. Hoe gaan we verder met het passend onderwijs?

In de aanloop naar deze finale besluitvorming roeren zich uiteraard ook de media. Dat zal de komende maanden niet minder worden. Wat we tot nu toe de revue hebben zien passeren viel vooral op door de steeds kritischer wordende toon.

Daarom was ik erg nieuwsgierig naar de radioreportage van Reporter Radio van afgelopen zondag (29 september). Het onderzoeksjournalistieke programma probeerde er achter te komen of het passend onderwijs nu een zorg of een zegen is? Het was een genuanceerde uitzending, laat ik dat als eerste melden. Luister het item, mocht je het gemist hebben, vooral zelf af. (Dat kan via deze link.) 

Wegadviseren

In de reportage komen drie soorten stemmen aan het woord. Zoals te verwachten was, is de eerste stem die van ouders. In dit geval de moeder van een achtjarige zoon, die nu al elf maanden geen onderwijs volgt. In een nieuwe groep bij een nieuwe onderwijzer liep het spaak, en moeder en school zijn in een proces beland waarin de school volhoudt: wij kunnen niets meer doen, wij adviseren een andere school of anders het sbo (sociaal basis onderwijs) of so (speciaal onderwijs). De moeder is het hier niet mee eens en weigert de benodigde tlv (toelaatbaarheidsverklaring) te ondertekenen. De school doet er het zwijgen toe, want dat weten we nog van een eerdere uitzending van Monitor, (1 oktober 2017) gaat niet in op individuele gevallen. Of er om de tafel is gezeten, hulp van deskundigen is ingeschakeld, of er serieus handen en voeten is gegeven aan de zorgplicht, blijft onduidelijk. Feit blijft dat er helaas (nog) scholen zijn, die kinderen met moeilijk gedrag liever kwijt dan rijk zijn en hen ‘wegadviseren’. Het is alleen moeilijk te bewijzen en nog moeilijker te veranderen.

Inclusieve school

De tweede stem is die van de schooldirecteur van de Roosendaalse basisschool De Kroevendonk (nu heeft de school ineens wel een naam) waar expliciet besloten is dat de school inclusief wil zijn. Daar lopen in de groepen zorgmedewerkers en klassenassistenten rond die kinderen van extra aandacht voorzien en op school houden. Daar staan de relatie en de ondersteuningsbehoefte centraal. Leerkracht Carlos Postdijk van groep 4-5 geeft les in een klas waarin een derde van de kinderen een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Volgens hem werkt dit omdat hij het niet alleen moet doen, maar kan rekenen op de rest van het team. Als een leerling persoonlijke aandacht nodig heeft, kan hij de klas even uitlopen en neemt iemand anders het even over.

Het kost alleen wat moeite en heel veel tijd, meldt de directeur, om daarvoor het benodigde extra geld uit het samenwerkingsverband en bij de gemeente of zorgkantoor los te peuteren. Die financiers zijn de tweede booswicht.

De derde stem komt uit Venlo. Daar heeft directeur Vullings een Talentencampus onder zijn hoede waar het basisonderwijs, het speciaal basis onderwijs, het speciaal onderwijs en de kinderopvang onder een dak functioneren. Dat is uniek. Kinderen kunnen zowel lessen volgen in het reguliere als speciale onderwijs; ze kunnen naar gelang niveau en ontwikkeling switchen. Een leerling weet het belang goed te benoemen. Het enige probleem is dat de overheid van elk schooltype een gescheiden administratie en financiering eist; het geld mag niet over de schotten heen worden geschoven, wat natuurlijk verschrikkelijk onhandig is. Dus zegt directeur Vullings: geef mij nu gewoon die zak geld en laat me mijn werk doen, want dan kan ik voor elk kind naar zijn talent onderwijsmaatwerk leveren. Hier staat dus het onderwijsministerie op de rem.

Veelstemmig koor

Kortom, als het passend onderwijs mislukt, spreken de ouders en zwijgen de scholen. Maar als het lukt: spreken de directeuren en zwijgen de ouders, want die komen in de Reporter Radio -uitzending dan niet meer aan bod. Er zijn volgens betrokkenen ook steeds andere partijen die moeten veranderen: volgens de ouders zijn dat de scholen die moeilijke kinderen uit de weg gaan; voor de welwillende school is dat het samenwerkingsverband of de gemeente die niet makkelijk genoeg met geld over de brug komen en voor de ideale inclusieve scholengemeenschap uit Venlo is dat de overheid die haar totaal verkokerde financiering niet wil loslaten. Dan wel hanteert verschillende inspectiekaders.

Kortom, er is zich rondom het passend onderwijs een veelstemmig koor aan het vormen dat er vooralsnog niet in slaagt om tot een gezamenlijke opvoering te komen. Het wachten is op een goede dirigent, met een heldere visie hoe het verder moet. Zolang die zich schuilhoudt in de Haagse coulissen en verbergt achter allerhande op handen zijnde evaluaties, moet niemand verbaasd zijn dat slechte recensies de toon blijven zetten en dat zich steeds donkerder politieke wolken boven het passend onderwijs zullen opdoemen. Daar wordt het onderwijs niet beter van. 

Uitzending Reporter Radio, 29 september, 19.30 uur.

Basisschool De Kroevendonk

Talentencampus in Venlo

Uitzending Monitor, 1 oktober 2017