Vaccineervoorrang: vergeet het speciaal onderwijs niet