Leraar van het jaar SO

We stonden er allemaal, maandag 16 oktober, voor de entree van de Aventurijn. Collega-leerkrachten, leerlingen en een enkele ouder. We waren vrolijk opgewonden, en vooral ook trots. De collega’s hadden de rode loper uitgelegd, waar we ons verwachtingsvol langs hadden opgesteld.

We wachtten op Christa Rietberg, sinds 12 jaar bewegingsleerkracht op de Aventurijn (VSO) en de Olivijn (SO). De zaterdag daarvoor is ze uitgeroepen tot ‘leraar van het jaar’ in het speciaal onderwijs en heeft daarvoor van minister Bussemaker het bijbehorende getuigschrift en een passend beeldje ontvangen. Geweldig. En terecht, want Christa is niet alleen een leraar waar de leerlingen letterlijk mee weglopen, maar daarnaast ook nog  een overtuigend ambassadeur van het belang van beweging en actie in het onderwijs. Wie vijf minuten met haar praat, begrijpt absoluut niet meer waarom de gymuurtjes zo stiefmoederlijk bedeeld zijn binnen het onderwijs.

De jury omschreef het zo: ‘Christa heeft een heldere boodschap voor leerlingen, collega’s, opleidingen en de overheid. Zij begeleidt leerlingen effectief om tot optimaal leren te komen waarbij gedrag en leren hand in hand gaan. Ook wil ze alle leerlingen op hun eigen niveau en wijze mee laten draaien met het lesaanbod. Hierbij staat het doelgericht gebruik van energizers hoog in het vaandel. Ze is gedreven, leergierig en optimaliseert het onderwijs, samen met collega’s. Haar hart ligt bij het geven van bewegingsonderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. “Voor elk kind de Joy of Movement”.’

Als ze om even voor half negen wordt voorgereden (een collega heeft haar opgehaald) ontvangen we Christa met een overweldigend applaus. Ze wordt toegezongen, krijgt bloemen en veel zoenen. Het kost me moeite om niet een traantje weg te pinken. Op de een of andere manier voelt het alsof we met haar uitverkiezing allemaal een prijs gewonnen hebben, en in zekere zin is dat ook zo. Alle vormen van onderwijs zijn immers teamwerk. Maar dat neemt niet weg dat de passie en hartstocht er bij sommigen echt van afspat. En dat is bij Christa Rietberg zeker het geval.

Ze gaat een geweldig jaar tegemoet. Als leraar van het jaar wordt ze vanzelf een boegbeeld van het speciaal onderwijs, met eervolle uitnodigingen en overal geïnteresseerde toehoorders. Ze wordt lid van de zogenaamde LerarenKamer, waarin alle tot nu toe gekozen leraren van het jaar (dat zijn er zo’n dertig) zitting hebben. De LerarenKamer geeft gevraagd en ongevraagd advies, maar initieert ook activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs en het beroep van leraar. Een prachtig platform om haar pleidooi kracht bij te zetten dat elke school een aparte leerkracht voor beweging nodig heeft.

Christa gaat (tenminste) één dag per week aan haar Leraarschap-van-het-jaar besteden. Overal kan ze haar enthousiasme kwijt om binnen het onderwijs meer ruimte te maken voor bewegen. Niet alleen op de speelplaats, niet alleen binnen de gym uren, maar als onderwijsfilosofie in het hele onderwijs. Leren en bewegen kunnen veel beter samenwerken dan nu het geval is.

En dat geldt zeker ook binnen ons onderwijs, het speciaal onderwijs. Laten we met Christa’s bril op naar onze eigen lesaanpak, onze eigen schoolpleinen en bewegingsmogelijkheden gaan kijken.  Laten we volop van haar enthousiasme profiteren, want zo vaak zal het niet voorkomen dat de leraar-van-het-jaar in ons midden vertoeft.

Lees meer op de volgende websites:

Leraar van het jaar
LerarenKamer
Het interview met Almere deze week

de blog als pdf

Hetty Vlug

"Hetty Vlug blogt tweewekelijks over haar ervaringen en inzichten als directeur van de coöperatie Passend Onderwijs Almere en bestuurder van Almere Speciaal, het Taalcentrum en het OPDC."