Blind en slechtziend

Ondersteuning van blinde en slechtziende leerlingen

Deze pagina gaat over ondersteuning van blinde en slechtziende leerlingen. Deze leerlingen vallen niet onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Wel werkt Passend Onderwijs Almere samen met betreffende organisaties.

Zie ook de documentenpagina visuele beperking 

Cluster 1 verzorgt landelijk het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking en is wettelijk geen deel van het samenwerkingsverband. Passend Onderwijs Almere werkt voor leerlingen met een visuele beperking samen met Bartiméus en Koninklijk Visio.

De gezamenlijke Almeerse schoolbesturen hebben afgesproken dat passend onderwijs geldt voor alle leerlingen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO/HBO.

Als u vragen heeft over het onderwijs aan een leerling met een visuele beperking, dan kunt u terecht bij de contactpersoon uit cluster 1 voor uw samenwerkingsverband.

Harrie Everts is contactpersoon cluster 1 van Passend Onderwijs Almere. Stuur uw vraag naar: info@passendonderwijs-almere.nl

Meer informatie over het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen: