Jaarverslagen 2020

Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere (SLA-PO) vormt het samenwerkingsverband PO (SWV-PO) zoals bedoeld in de wet Passend Onderwijs. Het SWV-PO werkt nauw samen met de schoolbesturen als het gaat om het inrichten van de extra ondersteuning. Bovendien werkt het samenwerkingsverband samen met de gemeente en de maatschappelijke partners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgaanbod.

> Klik verder naar het jaarverslag SLA-PO 2020

> Publieksversie jaarverslag SLA-PO 2020 

Vanaf 2001 hebben de deelnemende schoolbesturen de krachten gebundeld in de Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA-VO). De stichting vormt het samenwerkingsverband VO (SWV-VO) zoals bedoeld in de wet Passend Onderwijs en werkt samen met ketenpartners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgaanbod.

> Klik verder naar het jaarverslag SLA-VO 2020

> Publieksversie jaarverslag SLA-VO 2020 

De jaarverslagen van Stichting Almere Speciaal en het Taalcentrum
Klik verder naar het jaarverslag Stichting Almere Speciaal 2020
> Klik verder naar het jaarverslag Taalcentrum Almere 2020 

Contact