OVER PASSEND ONDERWIJS ALMERE PASSEND ONDERWIJS ALMERE | VOOR SCHOLEN PASSEND ONDERWIJS ALMERE | VOOR OUDERS
Het financiële model van Passend Onderwijs Almere

Het financiële model van Passend Onderwijs Almere

Dit schooljaar zijn we bezig met arrangeren. Hierbij een achtergrond hoe wij het arrangeren in ons samenwerkingsverband vorm geven. lees verder
Inpassing lwoo en PrO

Inpassing lwoo en PrO

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (PrO) gaan onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere voortgezet onderwijs vallen. lees verder
NEO onderwijs en het Almeers Talentenlab

NEO onderwijs en het Almeers Talentenlab

Vanaf augustus 2015 is de financiering van het NEO onderwijs en het Almeers Talentenlab de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband primair onderwijs. lees verder
Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015

Het eerste schooljaarverslag. Met verhalen en voorbeelden uit de praktijk. lees verder
The European Agency for Special Needs and Inclusive Education

The European Agency for Special Needs and Inclusive Education

Twee Almeerse leerlingen naar Luxemburg voor fourth European Hearing on Inclusive Education. lees verder
OPP: verplichte registratie in BRON

OPP: verplichte registratie in BRON

Per 1 augustus 2015 is de school wettelijk verplicht in de leerlingenadministratie te registreren voor welke periode een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. lees verder
Stroomschema epilepsie

Stroomschema epilepsie

Stroomschema en leeswijzer epilepsie Passend Onderwijs Almere i.s.m. landelijk werkverband onderwijs en epilepsie (LWOE) lees verder
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals die met jeugdigen werken, zoals de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en voor politie en justitie. lees verder
Ernstige enkelvoudige dyslexie en de Jeugdwet

Ernstige enkelvoudige dyslexie en de Jeugdwet

De zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EDD) wordt sinds 1 januari 2015 geregeld via de Jeugdwet. lees verder
Brochure over leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

Brochure over leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

Vanaf 1 januari 2016 zullen het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ook onderdeel gaan uitmaken van het passend onderwijs. lees verder
Kalender >>

Bekijk hier de agendapunten van Passend Onderwijs Almere