OVER PASSEND ONDERWIJS ALMERE PASSEND ONDERWIJS ALMERE | VOOR SCHOLEN PASSEND ONDERWIJS ALMERE | VOOR OUDERS
IB’ers uit het PO bezoeken VO-scholen

IB’ers uit het PO bezoeken VO-scholen

Tijdens de onderwijsnetwerkdagen konden intern begeleiders uit het primair onderwijs een bezoek brengen aan scholen in het voortgezet onderwijs. “Een inspirerende ochtend waarbij PO en VO met elkaar uitwisselen en zo een waardevolle samenwerking tot stand komt.” lees verder
Vacature werkmeester Aventurijn

Vacature werkmeester Aventurijn

Ter vervanging van een langdurig zieke collega zoekt Aventurijn zo spoedig mogelijk een: Werkmeester Creatieve Vorming lees verder
Stroomschema zorg op school

Stroomschema zorg op school

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. Welke mogelijkheden zijn er en hoe wordt de inzet van zorg in onderwijs geregeld en verantwoord. lees verder
8e voortgangsrapportage

8e voortgangsrapportage

‘In veel regio’s is een beweging op gang gekomen, waardoor het vaker lukt om kinderen een passende plek te bieden. Steeds meer gebeurt dat op een reguliere school. De praktijk in veel samenwerkingsverbanden laat zien dat het lukt om binnen de huidige kaders passend onderwijs te realiseren.’ Dat staat in de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs, die staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. lees verder
Videoverslag van Darnell

Videoverslag van Darnell

Darnell heeft een prachtig video verslag van zijn bezoek aan de Council of the European Union gemaakt. lees verder
Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015

Het eerste schooljaarverslag. Met verhalen en voorbeelden uit de praktijk. lees verder
Stroomschema epilepsie

Stroomschema epilepsie

Stroomschema en leeswijzer epilepsie Passend Onderwijs Almere i.s.m. landelijk werkverband onderwijs en epilepsie (LWOE) lees verder
Brochure over leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

Brochure over leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

Vanaf 1 januari 2016 zullen het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ook onderdeel gaan uitmaken van het passend onderwijs. lees verder
Passend Onderwijs Animatie

Passend Onderwijs Animatie

Een animatie die in 3 minuten uitlegt wat passend onderwijs inhoudt. lees verder
Informatiegids

Informatiegids

Informatiegids voor ouders. Wat betekent passend onderwijs voor mijn kind? Over wetgeving en een stappenplan. lees verder
Kalender >>

Bekijk hier de agendapunten van Passend Onderwijs Almere