OVER PASSEND ONDERWIJS ALMERE PASSEND ONDERWIJS ALMERE | VOOR SCHOLEN PASSEND ONDERWIJS ALMERE | VOOR OUDERS
Taalcentrum Almere

Taalcentrum Almere

Het Taalcentrum Almere is een school voor onderwijs aan nieuwkomers die het Nederlands als tweede taal willen leren. Het Taalcentrum zet zich in voor leerlingen die de Nederlandse taal nog moeten leren of een de Nederlandse taal slechts beperkt beheersen en die baat hebben bij een kortdurende, intensieve aanpak gericht op taalontwikkeling en taalvaardigheid. De kerntaak van het Taalcentrum is dan ook het bieden van intensief onderwijs op maat met een sterk accent op Nederlands taalonderwijs aan verschillende doelgroepen. lees verder
Succesfactoren onderwijs: sociale docenten en vroege schoolkeuze

Succesfactoren onderwijs: sociale docenten en vroege schoolkeuze

Volgens onderzoek van het Centraal Planbureau leren kinderen het best van sociale leerkrachten en scoren ze betere cijfers in een klas met kinderen van hun eigen niveau. lees verder
Leerlingen met autisme: “voorkom thuiszitten, durf het verschil te maken!”

Leerlingen met autisme: “voorkom thuiszitten, durf het verschil te maken!”

Dit is een van de uitspraken die leerlingen met autisme doen om het onderwijs voor hen passend te maken en zo thuiszitten te voorkomen. Ongeveer 40% van de thuiszitters heeft autisme. Daarom vragen ervaringsdeskundigen met autisme aandacht voor de knelpunten en misvattingen die passend onderwijs voor leerlingen met autisme belemmeren. lees verder

Kwaliteitsmonitor Passend Onderwijs Almere 2015

Vorig schooljaar is Passend Onderwijs Almere begonnen met een kwaliteitsmonitor. Hierin is onderzocht hoe het ervoor staat met bepaalde aspecten in het onderwijs. Aan de hand van de bevindingen kan de onderlinge discussie worden gevoerd over het huidige en toekomstige beleid. lees verder
Onderwijsnetwerk Passend Onderwijs Almere 2016-2017

Onderwijsnetwerk Passend Onderwijs Almere 2016-2017

Passend Onderwijs Almere organiseert vier keer per jaar de onderwijsnetwerk bijeenkomsten voor ib'ers, zorgcoördinatoren/pedagogen/psychologen, teamleiders en Jeugdzorgpartners. lees verder
SPRINT

SPRINT

SPRINT is een Screening en PReventieve INTerventie voor kinderen op de basisschool die het risico lopen op de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Onlangs is deze methode getest op tien Almeerse scholen. Lees hier meer over de methode en de uitkomsten van het onderzoek. lees verder
Gemeentelijke leerrechtambtenaar, oplossing voor thuiszitten?

Gemeentelijke leerrechtambtenaar, oplossing voor thuiszitten?

In Nederland zitten ruim 15.000 kinderen thuis, omdat school, ouders en gemeente het niet eens kunnen worden over wat het beste onderwijs zou zijn voor het kind. Volgens onderzoek zou een gemeentelijke leerrechtambtenaar aangesteld moeten worden om conflicten op te lossen. lees verder
Passend onderwijs: zijn we op de goede weg?

Passend onderwijs: zijn we op de goede weg?

Een kleine twee jaar terug is Passend onderwijs ingevoerd, met onder andere een zorgplicht voor scholen en verschillende vormen van onderwijsondersteuning op basis van arrangementen. “Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat het hier om een belangrijke vernieuwing gaat in het onderwijs die tot op de dag van vandaag vele discussies in de scholen beheerst.” lees verder
Onderwijszorg: wat doen jullie nu eigenlijk?

Onderwijszorg: wat doen jullie nu eigenlijk?

Donderdag 19 mei jl. bezocht Wethouder René Peeters SBO De Watertuin in Almere om in de praktijk te kijken naar het onderwijszorgarrangement van Vitree en De Watertuin. Het was een afspraak die gemaakt was tijdens de feestelijke start in oktober 2015. De wethouder wilde graag weten wat onderwijszorg precies inhoudt en wat de hulpverleners op school nu eigenlijk doen? lees verder
Taken en verplichtingen binnen passend onderwijs

Taken en verplichtingen binnen passend onderwijs

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs maken sinds de invoering van de wet op passend onderwijs deel uit van een samenwerkingsverband. Maar wat zijn de wettelijke taken een samenwerkingsverband? En wat zijn de taken en plichten van de school? En hoe zit het ook al weer met de financiering van passend onderwijs? In vogelvlucht de hoofdpunten van passend onderwijs in Almere op een rij. lees verder
Kalender >>

Bekijk hier de agendapunten van Passend Onderwijs Almere